توسط رئیس جمهور؛

سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی ابلاغ گردید

سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی ابلاغ گردید

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ نمود.به گزارش بیست و یکم به نقل از مهر، دکتر حسن روحانی رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران» که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، در جهت دستیابی به اقتدار علمی و فناوری حوزه دفاعی و امنیت کشور در جلسه ۸۳۷ مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ نمود، متن این مصوبه به شرح ذیل است:
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
دفتر عقیدتی – سیاسی فرماندهی معظم کل قوا
ارتش جمهوری اسلامی ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی
وزارت اطلاعات
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانشگاه آزاد اسلامی
«سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران» که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۳۷ مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:
مقدمه
نیروهای مسلح انقلابی و قدرت آفرین در قالب فکری انقلاب اسلامی و در راه تحقق اهداف و آرمان های آن، خط مقدم تحرک و نشانه اقتدار ملت است. علم و فناوری بعنوان یکی از پیشران های اصلی و موتورهای محرک پیشرفت کشور در گام دوم انقلاب اسلامی است که این امر در حوزه دفاع و امنیت کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند طرح ریزی دقیق و جامع است.
با استناد به سیاست های کلی علم و فناوری و سیاست های کلی نظام در موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله) و باتوجه به راهبرد کلان ۷ از نقشه جامع علمی کشور، شورایعالی انقلاب فرهنگی سند «جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران» که از این پس به اختصار «سند» نامیده می شود به شرح مواد آتی، طراحی و تدوین گردیده است.
در این راستا، «سند» بگونه ای تدوین شده است که مجموعه ای پویا و یکپارچه جهت دستیابی به اقتدار علمی و فناوری حوزه دفاع و امنیت مهیا شود و با همراهی ذی نفعان دخیل در پیشرفت علمی و تربیت انسان هایی آزاداندیش و برخوردار از قدرت منطق همراه با منطق قدرت، ارتباط گسترده با جامعه علمی و تقویت سرریز متقابل علم و فناوری بین بخش های نظامی و ملی را ساماندهی کند.
ماده ۱- اصول و ارزش ها
با توجه به مبانی ارزشی نظام علم و فناوری مصرح در اسناد راهبردی شورایعالی انقلاب فرهنگی همچون نقشه جامع علمی کشور، اصول و ارزش های بنیادین بخش علم و فناوری دفاعی و امنیتی کشور بدین شرح مقرر می گردد:
حاکمیت جهان بینی دینی و مبانی، اصول و منابع معرفتی و شناختی برگرفته از آن در تمام ساحت ها و شئون اقتداریابی علمی و هماهنگی نظام مند همه علوم با یکدیگر و با دین مبین اسلام؛
قرآن محوری در همه فرایندهای تولید، توزیع و کاربست علم و فناوری؛
تداوم خط و روش ولایت الهیه بعنوان جان مایه حرکت علمی نیروهای مسلح و اعمال آن در راه جهان ترازی؛
جامعیت و کاملیت اسلام بعنوان یک اندیشه نظام مند برای پایه گذاری تفکر علمی از سطح نظریه پردازی، تولید علم و فناوری، معماری و طراحی مؤلفه ها، الگوها و نظامات علمی؛
حیات انقلابی و تلاش جهادی در راه پیشرفت علمی انقلاب اسلامی؛
همزیستی مسالمت آمیز با غیردشمنان در عین دشمن‏ستیزی در راه تحقق اهداف علمی دفاعی انقلاب اسلامی؛
حداکثر اتکاء، اعتماد و استفاده از ظرفیت های ملی دانشگاهی، پژوهشی، دانش بنیان و صنعتی همچون بخش خصوصی با عنایت به صیانت علمی، وفاداری، رازداری و کتمان اسرار علمی؛
بهره وریِ مدیریت علمی با کارآمدی، اثربخشی، هماهنگی و هم افزایی بخش های مختلف سازمانی و بین سازمانی، ارزش آفرین و هدایت گر؛
تحول گرایی، شکستن انگاره ها، سنت ها و الگوهای رفتاری نادرست و ناکارآمد و عدم ایستایی و روزمرگی؛
شجاعت علمی، نوآوری، ابتکار و درنوردیدن راه های جدید و میان بر و رویش های نوبه نو با بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی و تجارب موفق گذشته؛
جامعیت و توازن علم، فناوری و محصول به شکل هم افزا، منسجم و یکپارچه؛
بهادادن و ارزش گذاری در گزینش، انتصابات و پشتیبانی از انسان های اندیشمند، نخبه جوان و مبتکر.
ماده ۲- چشم انداز
در افق ۱۴۱۴ جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت های برتر علمی و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جهان با خاصیت های زیر است:
الهام بخش، تأثیرگذار و زمینه ساز وحدت و همکاریهای علمی و ترویج فرهنگ مهدوی (عج) در مقیاس جهانی؛
توانا در شکستن مرزهای دانش و تولیدکننده علوم و فناوری های بومی نرم، نیمه سخت و سخت دفاعی و امنیتی مورد نیاز؛
پشتیبان علمی پیشرفت همه جانبه کشور در گام دوم انقلاب اسلامی و برخوردار از نقش کلیدی در تحقق مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان؛
سازمان و نیروی انسانی فعال، ولایت مدار، مسئولیت پذیر، ایثارگر، شهادت طلب، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از خودباوری، وجدان کاری و انضباط، دشمن شناس، با روحیه تعاون و مشارکت علمی، متعهد به نظام و عظمت ایران اسلامی؛
برخوردار از بالاترین سطح اثربخشی در ارتقای نوآوری ملی؛
مؤثر در تقویت دیپلماسی دفاعی و امنیتی و عمومی کشور.
ماده ۳- اهداف کلان
استحکام بخشی ساخت درونی قدرت بر پایه مؤلفه علم و فناوری دفاعی و امنیتی؛
جهان ترازی و کسب اقتدار علمی دفاعی و امنیتی و پیشتازی و پیش برندگی علمی کشور؛
دستیابی به علوم و فناوری های برترساز دفاعی با حداکثر همکاریهای اثربخش با بخش ملی و بین المللی
توانایی در تولید سامانه ها، تجهیزات و محصولات بدیع و نوظهور دفاعی با شکستن مرزهای دانش؛
همکاری در کسب مرجعیت علمی و فناوری کشور و افزایش سهم نخبگان و استعدادهای برتر در همکاریهای علمی؛
افزایش سهم دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان و صنعتی بخش ملی با تکیه بر بخش خصوصی در پژوهش های توسعه فناوری در حوزه دفاع و امنیت و کمک به تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور؛
برخورداری از اشراف هوشمند بر محیط متغیر، پرفراز و نشیب و پرشتاب جهان معاصر، پیچیدگی ها، عدم قطعیت ها و ابهامات و تهدیدات نوپدید؛
گشایش عرصه های جدید از علوم تحولی و تغییر انگاره ها و نهادینه شدن خلاقیت و نوآوری قابلیت ساز و مزیت آفرین در حوزه دفاعی و امنیتی؛
افزایش سهم صادرات محصولات دفاعی از صادرات کل کشور و افزایش همکاریهای علمی و فناوری با کشورهای همسوی گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل؛
دستیابی به سرمایه های انسانی علمی تراز انقلاب اسلامی و ارتقا توانمندی ها و آمادگی های کارکنان نیروهای مسلح در پیشبرد امور علمی.
ماده ۴- سیاست ها
هم افزایی، پویایی و پایایی اجزای قدرت علمی دفاعی و امنیتی با عناصر و مؤلفه های قدرت ساز ملی؛
به کارگیری ظرفیت های علمی و فناورانه بخش ملی و خصوصی در جهت قابلیت سازی و ایجاد توانمندی در پاسخگویی به نیازهای دفاعی همچون بهره گیری از اساتید، محققین، دانشجویان، ظرفیت علمی عظیم بسیج و سرباز محققین وظیفه؛
سرریز فناوری های توسعه یافته بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و خدماتی کشور و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری دفاعی پایدار؛
افزایش توجه و تمرکز بر نوآوری های اساسی، با رویکرد خلاقانه جدید و کشف راه های میانبر؛
اهتمام به توسعه هم زمان و متوازن علوم پایه و علوم کاربردی در حوزه های نرم، نیمه سخت و سخت، و جهت دار نمودن رشته های مورد نیاز نیروهای مسلح در دانشگاه ها با تکیه بر رویکردهای بین رشته ای؛
بهره برداری از الگوهای علمی و نظریه های اندیشمندان و صاحب نظران، با تقیّد بر اصول، ارزش ها و آموزه های اسلامی و تشویق و ترغیب الگوسازی درون زای اسلامی - ایرانی پیشرفت در بخش دفاعی؛
تقویت گفتمان جنبش نرم افزاری در حوزه دفاع و امنیت به منظور ایجاد ظرفیت تحول ساز در حرکت های مبنایی و بنیادین در سطح علوم، منطبق با اصول و منطق اسلامی؛
در دست داشتن نبض تفکر و نیازهای آینده جامعه با اشراف راهبردی بر محیط دفاعی و امنیتی؛
تقویت و توسعه نظام مند و هوشمند حکمرانی اسلامی، رهبری و مدیریت راهبردی، مدیریت دانش و پویایی سازمان؛
توقف و یا تغییر جهت فعالیتهای تحقیقاتی با مزیت اثربخشی پایین؛.
توسعه کیفی و کمّی سرمایه های انسانی در حوزه علم و فناوری دفاعی و امنیتی و جهت دهی آموزش و پژوهش نیروهای مسلح به منظور توسعه دانش، مهارت ها، قابلیت ها و فناوری های برترساز؛
ارتقای سرمایه اجتماعی ولایی با ایجاد فرهنگ و فضای گفتمانی در جهت جریان سازی، تعمیق و پایبندی به منویات فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) در پیکره آموزش، تحقیقات و توسعه صنایع نرم و سخت نیروهای مسلح.
ماده ۵- راهبردها
آمایش علمی سرزمینی و توسعه متعادل و متوازن قابلیت ها و ظرفیت های دانش بنیان کشور و بخش دفاع و ایجاد سازوکارهای لازم برای شناسایی و حداکثر بهره گیری از ظرفیت های خالی معطّل و جدید در سطح ملی؛
ایجاد زیرساخت های لازم جهت استفاده همه جانبه از قابلیت ها و ظرفیت های دفاعی و ملی و مشارکت فعال مراکز تحقیق و توسعه نیروهای مسلح در پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و توسعه حوزه های بین رشته ای؛
ایجاد، یکپارچه سازی و به هنگام سازی نظامات کلان، ساختارها و نهادهای علم و فناوری نیروهای مسلح مبتنی بر صیرورت و در قالب معماری نیروهای مسلح آینده؛
ایجاد ساختاری واحد، مقتدر و یکپارچه با اعتبار و ضمانت اجرائی و نفوذ لازم برای مدیریت و راهبری جریان تحقیق و توسعه و تمرکز بر اجرای طرح های کلان پژوهش و فناوری متناسب با نیازهای حال و آینده کشور و طراحی و اجرای نظام احصاء و شکست مسائل در حوزه دفاعی و امنیتی؛
ایجاد سازوکار انتقال الگوهای موفق و فناوری های نرم مدیریت تحقیقات و فناوری از بخش دفاعی به بخش ملی و خصوصی به منظور گسترش شبکه توانمند علمی کشور؛
ایجاد جریان گسترده و پویای ایده زایی بدیع در جهت استقرار نظام نوآوری دفاعی و ترویج و ارتقای فرهنگ نوآوری جهشی و خلاقیت در کشور؛
توسعه و تقویت همکاری ها و شبکه های علمی پژوهشی فناورانه دفاعی و امنیتی با بخش ملی شامل دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه های توسعه دهنده فناوری و نوآوری خصوصی با تکیه بر ایجاد انعطاف و سهولت در همکاریهای متقابل؛
ایجاد صنایع نوین و دانش بنیان دفاعی و امنیتی به منظور توسعه تجهیزات و محصولات بدیع و نوظهور دفاعی و پشتیبانی از شرکتهای نوآور و تجاری ساز محصولات دو یا چندمنظوره در بخش ملی؛
ایجاد نظام دیپلماسی علمی انقلابی در پاسداری از اقتدار جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاریهای بین المللی در حوزه دفاعی و امنیتی در قالب سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛
ایجاد و پیاده سازی سازوکار بهره برداری حداکثری از ظرفیت های حوزه های علمیه در علوم انسانی و در موضوعات در رابطه با حوزه دفاعی و امنیتی؛
طرح ریزی مبانی تحول ساز علوم و انگاره های نوین دفاع و متحول سازی و ارتقای کمّی و کیفی علوم انسانی بر مبنای مکتب دفاعی و امنیتی اسلام؛
ایجاد دانشگاه تراز انقلاب اسلامی (حکمت بنیان) در سازمان های نیروهای مسلح و طراحی سازوکارهای لازم برای بکارگیری و پرورش استعدادهای برتر و نخبگان در حوزه دفاعی و امنیتی و توانمندسازی ایشان؛
یکپارچگی در آموزش های نیروهای مسلح به منظور شکل گیری پیکره دانشی، مهارتی و بینشی هم افزا و جامع، با تاکید بر ایجاد تحول در سطح اندیشه، عوامل معنوی، آموزه های کلیدی و مهارت محوری و تربیت و تعالی مدیران، مدرسان و پژوهشگران حوزه علمی در تراز انقلاب اسلامی؛
طراحی و پیاده سازی رویکردهای مدیریت یکپارچه و تفکر راهبردی و نهادینه سازی مدیریت هوشمند دانش در حوزه دفاعی و امنیتی
طراحی و پیاده سازی سازوکار استفاده از ظرفیت سرباز محققین کشور با امکان توانمندسازی و مهارت آموزی ایشان در تحقیقات و توسعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی با رویکرد آینده سازی نیروهای جوان و نخبه
ماده ۶- حوزه های اولویت دار دفاعی و امنیتی
حوزه های اصلی و فرعی علوم و فناوری های اولویت دار علم و فناوری دفاعی و امنیتی به شرح زیر است. تشریح جزئیات مورد نظر، بعد از تصویب این سند در چارچوب تعاملات با دستگاه ها و مراکز دانشگاهی بخش ملی صورت خواهد گرفت. حوزه اصلی حوز ه فرعی اندیشه ای و معرفتی مبانی و فلسفه علوم انسانی (اصول و چارچوب حاکم بر سایر حوزه های علم و فناوری) فنی مهندسی ارتباطات و سامانه ها اطلاعات و سامانه های هوشمند الکترونیک پیشرفته انرژی آشکارسازها و حسگرها پردازش کامپیوتری تجهیزات خودکار و بی سرنشین رزم افزار پیشرفته مواد و ساخت پیشرفته هدایت و ناوبری سامانه های پیشران لجستیک و وسایل نقلیه نانو سایبر هوش مصنوعی و هوشمندسازی اطلاعات و داده امنیت اطلاعات زیرساخت پزشکی قانونی دیجیتال نظامی علوم و فنون نظامی انتظامی علوم و فنون انتظامی امنیت، اطلاعات و حفاظت امنیت نظامی امنیت و صیانت سایبری امنیت داخلی / عمومی امنیت اقتصادی با رویکرد انتظامی امنیت اجتماعی امنیت اطلاعاتی امنیت مرزها پدافند غیرعامل فیزیکی سایبرالکترونیکی نرم و شناختی مدیریت سرمایه‌ی انسانی اسلامی سرمایه‌ی انسانی اسلامی زیرساخت مدیریت سرمایه‌ی انسانی و فرهنگ سازمانی انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه بسیج اقتصاد دفاع مدیریت جهادی سبک زندگی اسلامی آینده پژوهی سیاسی و روابط بین الملل (دیپلماسی) روان شناسی نظامی و انتظامی مدیریت دانش تعلیم و تربیت اسلامی معارف انقلاب اسلامی و جامعه شناسی دفاعی و امنیتی زبان و واژه شناسی دفاعی دفاع رسانه ای رسانه های جدید هنر و ادبیات دفاع مقدس زیستی و سلامت شناسایی و رفع آلودگی تهدیدات زیستی دارو و واکسن فیزیولوژی و بیوفیزیک مهندسی پزشکی مراقبت های پزشکی و بازتوانی مدیریت نظام سلامت نیروهای مسلح غذا و کشاورزی زیست محیطی علوم پایه ریاضیات شیمی فیزیک زمین شناسی زیست شناسی علوم تحولی حوزه های معناگرا و قرآنی حوزه های بین رشته ای و حاصل همگرایی علوم نوپدید تحول در مبانی علوم
ماده ۷- چارچوب اجرائی سازی
الف) سیاستگذاری کلان و نظارت و ارزیابی
سیاست گذاری و نظارت کلان «سند» در بخش ملی بر عهده‌ی شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
ب) سیاستگذاری اجرایی، هماهنگی و اجرائی سازی
به منظور سیاست گذاری اجرایی، هماهنگی و اجرائی سازی «سند» در بخش ملی و نظارت بر حسن اجرای آن، "شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی" توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (رئیس شورا)؛
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی؛
دبیر شورایعالی امنیت ملی؛
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
رئیس سازمان بسیج مستضعفین؛
وزیر اطلاعات؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس؛
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا؛
دو نفر از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورایعالی انقلاب فرهنگی؛
معاون طرح، برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح؛
معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح (دبیر شورا)؛
تبصره ۱: به اقتضای موضوع جلسات، از رؤسای دستگاه ها و سایر افراد ذیصلاح با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲: از زمان تصویب این «سند»، این شورا بعنوان یکی از شوراهای تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی محسوب و عنوان آن، به ماده ۱۸ آیین نامه داخلی شورایعالی، اضافه خواهد شد.
تبصره ۳: شورا می تواند برای پیگیری امور تخصصی خود، نسبت به تشکیل کمیسیون های تخصصی اقدام نماید.
تبصره ۴: آیین نامه داخلی شورا در اولین نشست شورای مذکور به تصویب خواهد رسید.
ماده ۸- وظایف شورا
تصویب اسناد، نقشه های راه و برنامه های ۵ ساله توسعه علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی کشور در راه دستیابی به اهداف «سند»؛
نظارت و ارزیابی پیاده سازی و تحقق اهداف «سند» و ارائه گزارش سالانه به شورایعالی انقلاب فرهنگی؛
تصویب نظامات اجرایی، زیرساختی و نظارتی، سازوکارهای اجرا و اصلاح ساختارها و فرآیندهای دانش، آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی کشور؛
انسجام بخشی و ایجاد هماهنگی دستگاههای مرتبط کشور در اجرای «سند»؛
ساماندهی و ایجاد قطب های علمی و جهت دهی منابع و ظرفیت های نیروهای مسلح و کشور در جهت دستیابی به علوم و فناوری های قدرت ساز دفاعی و امنیتی؛
بررسی وضعیت موجود علم و فناوری دفاعی و امنیتی کشور و رصد و پایش محیطی، رقبا و تحولات جهانی؛
پیشنهاد روزآمدسازی «سند» به شورایعالی انقلاب فرهنگی؛
تبصره ۵: تعیین نقش دستگاه ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکتهای فناور، دانش بنیان و تولیدی بخش ملی و خصوصی در پیاده سازی اولویت ها و نگاشت نهادی و برنامه اجرائی لازم؛ در چارچوب اسناد و آیین نامه های مربوطه، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تشکیل شورای راهبردی، توسط این شورا به تصویب خواهد رسید
ماده ۹ -این «سند» مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و ۵ تبصره، در جلسه ۸۳۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی، مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

1399/12/29
13:24:23
0.0 / 5
617
تگهای سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی ابلاغ گردید: آموزش , الكترونیكی , پژوهش , تحقیقات
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان بیست و یكم
بیست و یکم