مطالب بیست و یكم

ساخت واكسن قطعی سرطان چه زمانی محقق می شود؟

واکسن امید به زندگی

واکسن امید به زندگی

خواب ناکافی تا چه حد بر بدن تاثیر منفی می گذارد؟

خواب ناکافی تا چه حد بر بدن تاثیر منفی می گذارد؟
گزارش بیست و یكم؛

دانش بنیان و نخبگان در آینه کلام رهبری

دانش بنیان و نخبگان در آینه کلام رهبری
رئیس دانشگاه لرستان:

عمران محلی و استانی بر پایه تحقیقات علمی و کاربردی، تقویت شود

عمران محلی و استانی بر پایه تحقیقات علمی و کاربردی، تقویت شود

نمایشگاه های ایران

نمایشگاه های ایران
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری:

سهم دریا از امنیت غذایی را افزایش دهیم تا اقتصاد کشور رونق گیرد

سهم دریا از امنیت غذایی را افزایش دهیم تا اقتصاد کشور رونق گیرد

بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت مورد تجلیل قرار گرفتند

بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت مورد تجلیل قرار گرفتند
با حضور معاون آموزش و كارآفرینی جهاد دانشگاهی و معاون اجتماعی شهرداری تهران؛

افتتاح مرکز تسهیل و توسعه مشاغل خرد، کوچک و خانگی کلانشهر تهران

افتتاح مرکز تسهیل و توسعه مشاغل خرد، کوچک و خانگی کلانشهر تهران

سوختن بقایای موشک چینی بر فراز آسمان تگزاس

سوختن بقایای موشک چینی بر فراز آسمان تگزاس
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل اعلام كرد

دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان در ایران تعطیل شد

دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان در ایران تعطیل شد
قرن بیست و یکم