مطالب بیست و یكم


ارتباط غذاهای فوق فرآوری شده با سرطان های دهان و گلو

ارتباط غذاهای فوق فرآوری شده با سرطان های دهان و گلو

امکان تشخیص اوتیسم در کودکان ۲ ساله با بهره گیری از هوش مصنوعی

امکان تشخیص اوتیسم در کودکان ۲ ساله با بهره گیری از هوش مصنوعی
به كمك واحد ارتباطات نوری؛

لیزر ناسا در فاصله 16 میلیون کیلومتری آزمایش شد

لیزر ناسا در فاصله 16 میلیون کیلومتری آزمایش شد

مراحل باریستا شدن

مراحل باریستا شدن

جت پک به مسلسل مسلح شد

جت پک به مسلسل مسلح شد

فهمیدن جهت نگاه با ردیابی صدای گوش ها!

فهمیدن جهت نگاه با ردیابی صدای گوش ها!

درب های اتوماتیک شیشه ای چیست؟

درب های اتوماتیک شیشه ای چیست؟
معاون علمی رییس جمهور مطرح كرد؛

توسعه بازار صادراتی محصولات دانش بنیان با پشتیبانی از ۱۰ شرکت

توسعه بازار صادراتی محصولات دانش بنیان با پشتیبانی از ۱۰ شرکت

ماموریت 360 روزه روسیه برای شبیه سازی سفر به اعماق فضا

ماموریت 360 روزه روسیه برای شبیه سازی سفر به اعماق فضا
از سوی ستاد علوم و فناوری شناختی صورت می گیرد؛

پشتیبانی از طرح تجمیع پایان نامه ها و رساله های همراستا

پشتیبانی از طرح تجمیع پایان نامه ها و رساله های همراستا
لینک دوستان بیست و یكم
قرن بیست و یکم