سهم معاونت علمی از لایحه و احکام بودجه ۱۴۰۲

سهم معاونت علمی از لایحه و احکام بودجه ۱۴۰۲

به گزارش بیست و یکم، در لایحه کل بودجه ۱۴۰۲ برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و زیر مجموعه های آن ۳ هزار میلیارد و ۶۹۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیشبینی شده است که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۵ درصدی نشان داده است و این در شرایطی است که اعتبارات ستادهای توسعه فناوری به غیر از ستاد نانو و میکرو این نهاد رشدهای از صفر تا ۲۰ درصدی را خواهند داشت.


به گزارش بیست و یکم به نقل از ایسنا، بر مبنای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که به تازگی عنوان "اقتصاد دانش بنیان" هم به آن اضافه شده است، زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، از سال ۱۳۸۵ شکل گرفت و هدف از این ایجاد این نهاد دولتی، ایجاد فضای دانش بنیان در کشور و ایجاد زیرساخت برای بهبود و توسعه حوزه های دانشی بوده است.
این معاونت تابحال زمینه ساز ایجاد ۸۰۳۴ شرکت دانش بنیان شده که به این شرح است:
نوع شرکت تعداد شرکت نوپا نوع ۱ ۲۹۷ شرکت نوپا نوع ۲ ۱۹۵۲ شرکت تولیدی نوع ۱ ۷۰۲ شرکت تولیدی نوع ۲ ۴۰۴۲ شرکت تولیدی مستعد دانش بنیان ۴۹۱ شرکت نوپای مستعد دانش بنیان ۵۵۰ زمینه فعالیت این شرکت ها هم به این شرح است:
زمینه فعالیت فناورانه تعداد شرکت سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک ۱۸۱۵ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری ۱۷۷۹ ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته ۱۷۱۹ مواد پیشرفته و محصولات برپایه فناوری های شیمیایی ۱۱۳۰ دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان ۴۸۰ خدمات تجاری سازی ۳۹۵ کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی ۳۶۱ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی ۳۲۴ صنایع فرهنگی، خلاق و علوم انسانی و اجتماعی ۳۱ این نهاد علاوه بر سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات برای تسهیل گری فعالیت شرکتهای دانش بنیان، خدمات حمایتی هم به آنها عرضه می دهد تا شرکتهای نوپا به شرکتهای بالنده تولیدی تبدیل شوند. همچون این خدمات میتوان به این موارد اشاره کرد:
خدمات حمایتی تعداد فناوران دریافت کننده نظام وظیفه تخصصی ۲۵۰۰ نفر معافیت مالیاتی ۱۳۵۹۲ نفر معافیت و تسهیل تشریفات گمرکی ۳۱۵۰ نفر معافیت حق بیمه قرارداد ۳۰۰۶ نفر استقرار در کاربری مسکونی ۳۷۵ نفر پروانه بهره برداری و جواز تاسیس ۱۰۴۸ نفر توانمندسازی، تجاری سازی و مشاوره ۲۰۰۰ نفر امسال با مزین شدن سال به نام "دانش بنیان"ها مقرر است تعداد این شرکت ها افزایش دو برابری یابد که این امر نیازمند حمایت مالی از این نهاد است و این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات این نهاد رشد ۳۵ درصدی را نشان داده است.
کل بودجه معاونت علمی و زیر مجموعه های آن در لایحه بودجه ۱۴۰۲
در لایحه کل بودجه ۱۴۰۲ برای نهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و زیر مجموعه های آن ۳ هزار میلیارد و ۶۹۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیشبینی شده است.
این بودجه در سالجاری، ۲ هزار میلیارد و ۸۳۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که بودجه سال ۱۴۰۲ این نهاد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۵ درصدی نشان داده است.
بودجه ۱۴۰۱(تومان) اعتبارات سال ۱۴۰۲(تومان) میزان افزایش ۲، ۸۳۵، ۲۱۱، ۶۰۰، ۰۰۰ ۳، ۶۹۵، ۶۵۲، ۱۰۰، ۰۰۰ ۳۵ درصد اعتبارات معاونت علمی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معاونت علمی، رقم یک هزار میلیارد و ۲۱۵ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعتبارات در نظر گرفته شد و این رقم در سال ۱۴۰۱ یک هزار میلیارد و ۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
اعتبارات معاونت علمی برای سال ۱۴۰۲ رشد ۲۰.۶۴ درصدی خواهد داشت.
بودجه ۱۴۰۱(تومان) بودجه ۱۴۰۲(تومان) درصدافزایش ۱، ۰۰۷، ۷۲۶، ۲۰۰، ۰۰۰ ۱، ۲۱۵، ۷۱۷، ۶۰۰، ۰۰۰ ۲۰.۶۴ درصد بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان که مأموریت شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور را بر عهده دارد، برای این منظور این نهاد فرآیند شناسایی نخبگان را از دوران آموزش ابتدایی تا دوران سرآمدی در چارچوب ۲۴ طرح پیگیری می کند.
بر این اساس تابحال از جانب بنیاد ملی نخبگان ۵۰ هزار نخبه شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند.
برای ادامه حیات این نهاد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۲۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیشبینی شد. بودجه ۱۴۰۱ این نهاد مبلغ ۱۱۴ میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
اعتبارات بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ از رشد ۹۴.۰۹ درصدی برخوردار می باشد.
بودجه ۱۴۰۱(تومان) بودجه۱۴۰۲(تومان) درصدافزایش ۱۱۴، ۴۳۸، ۷۰۰، ۰۰۰ ۲۲۲، ۱۱۲، ۹۰۰، ۰۰۰ ۹۴.۰۹ کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال معاونت علمی
بودجه کارگروه توسعه زیر ساخت و خدمات دیجیتال معاونت علمی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این اعتبارات برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۹۷ میلیارد تومان بوده است.
اعتبارات ستادهای توسعه فناوری های نوین
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای ستادهای توسعه تکنولوژی های جدید مبلغ ۶۵۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیشبینی شده است.
این عدد برای سال ۱۴۰۱، عدد ۵۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که اعتبارات این بخش برای سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۰.۲۳ درصد دارد.
فناوری های فوتونیک و لیزر
فناوری فوتونیک و لیزر در لایحه بودجه در سال ۱۴۰۲ به صورت مجزا دیده شد و اعتبارات آن ۷ میلیارد و ۸۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است.
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو
بودجه سال ۱۴۰۲ ستاد فناوری نانو و میکرو ۲۳۵ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیشبینی شده، در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۷۵ میلیارد و ۲۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
اعتبارات این ستادها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۴.۱۰ درصدی را نشان داده است.
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
بودجه این ستاد در بودجه ۱۴۰۱ رقم ۵۰ میلیارد و ۰۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در لایحه ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۰۲ درصدی به ۵۰ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
ستاد توسعه زیست فناوری
بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۳۰ میلیارد و ۲۷ میلیون تومان ذکر شده است، در حالیکه این بودجه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۳۰ میلیارد و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است که افزایش ۰.۰۱ درصدی را نشان داده است.
ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی
بودجه این ستاد در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۱ میلیارد و ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. این مبلغ برای سال قبل تفاوتی نداشته است.
ستاد فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته
بودجه این ستاد در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است، این رقم مشابه سال قبل بوده است.
به گزارش بیست و یکم به نقل از ایسنا، به صورت کلی از میان ستادهای ۱۲ گانه معاونت علمی ریاست جمهوری، تنها ستادهای توسعه تکنولوژی های جدید و نانو و میکرو افزایشی در بودجه ها داشته اند و مابقی ستادها بین صفر تا ۰.۰۲ درصد بوده است:
ستاد بودجه۱۴۰۱(تومان) بودجه۱۴۰۲(تومان) درصدافزایش ستادهای توسعه تکنولوژی های جدید ۵۴۴، ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ۶۵۴، ۶۷۵، ۳۰۰، ۰۰۰ ۲۰.۲۳ فوتونیک و لیزر ۷، ۸۳۱، ۸۰۰، ۰۰۰ ۷، ۸۳۱، ۸۰۰، ۰۰۰ ۰ نانو و میکرو ۱۷۵، ۲۹۲، ۲۰۰، ۰۰۰ ۲۳۵، ۰۶۲، ۱۰۰، ۰۰۰ ۳۴.۱۰ ستادتوسعه علوم شناختی ۵۰، ۸۷۰، ۲۰۰، ۰۰۰ ۵۰، ۸۷۸، ۴۰۰، ۰۰۰ ۰.۰۲ توسعه زیست فناوری ۲۳۰، ۰۰۵، ۴۰۰، ۰۰۰ ۲۳۰، ۰۲۷، ۰۰۰، ۰۰۰ ۰.۰۱ ستاد سلول های بنیادی ۶۱، ۰۶۸، ۴۰۰، ۰۰۰ ۶۱، ۰۶۸، ۴۰۰، ۰۰۰ ۰ ستادفضایی وحمل ونقل پیشرفته ۲۱۷، ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ۲۱۷، ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ۰ این وضعیت افزایش اعتبارات ستادهای توسعه فناوری در حالی است که کشور با معضل کم آبی و خشکسالی مواجه می باشد و بهتر بود که بودجه ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و محیط زیست به صورت مستقل دیده می شد، ضمن آنکه نسبت به افزایش بودجه ستادهای توسعه زیست فناوری و سلول های بنیادی که در خط مقدم سلامت کشور ایستاده اند و در حوزه مقابله با بیماری های همه گیر و درمان بیماری ها با کاراترین روش همواره بیشترین نقش آفرینی را داشته اند، نیاز است تا افزایش شایسته تری در بودجه آنها صورت گیرد.
از طرفی در ارتباط با ستاد توسعه علوم شناختی با عنایت به افزایش سالمندی در کشور و بیماری های در رابطه با آن، بنظر می رسید در جهت پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان فعال در این عرصه توجه ویژه ای می شد.
پارک فناوری پردیس
اعتبارات پارک فناوری پردیس که در زیر مجموعه معاونت علمی است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۷ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان پیشبینی شده، در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۴ میلیارد و ۸۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که رشد ۳۱.۵۹ درصدی را در سال ۱۴۰۲ تجربه خواهد نمود.
صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران کشور
در حالیکه ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی، افزایش قابل ملاحظه ای برای پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان داشته اند، اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبارات صندوق پشتیبانی از پژوهشگران را که از آن با نام "بنیاد علم ایران" یاد می شود، با پیشنهاد افزایش حدود ۱۳۸۰ درصدی، مبلغ ۳۵۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به مجلس عرضه کرده است.
اعتبارات این صندوق در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
توجه لایحه به نقش معاونت علمی در رفع چالش ها با فناوری
باوجود افزایش اندک اعتبارات معاونت علمی و ستادهای فناوری آن در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به رفع چالش های کشور با استفاده از فناوری با مشارکت نهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه شده است که از آن جمله میتوان به توسعه فناوری های در رابطه با آب های ژرف اشاره نمود.
بر مبنای یکی از ماده واحدهای این لایحه، وزارت نفت مکلف شده است تا میزان ۱۰ هزار میلیاردریال از منابع داخلی خود و شرکتهای تابعه را با همکاری و نظارت معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت نیرو در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب های ژرف و سایر فناوری های آب اختصاص دهد.
همینطور قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه و شرکتهای خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای (پلتفرم های) بخش خصوصی را به اطلاعات و خدمات سرویس ­های لازم برای عرضه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.1401/11/16
18:14:53
0.0 / 5
503
تگهای سهم معاونت علمی از لایحه و احکام بودجه ۱۴۰۲: آموزش , پژوهش , تكنولوژی , تولید
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
بیست و یکم