توسط صندوق نوآوری و شكوفایی؛

شتابدهنده های دانش بنیانی به دانشگاهها وصل می شوند

شتابدهنده های دانش بنیانی به دانشگاهها وصل می شوند

بیست و یکم: معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شتابدهنده ها در دانشگاه ها آگاهی داد و اظهار داشت: در تلاش هستیم که با تسهیلات اعطایی به این شتابدهنده ها به رشد استارت آپهای دانشگاهی کمک نماییم.سیاوش ملکی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عنوان «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» که مقام معظم رهبری برای امسال تعیین کردند را باید در ادامه عناوین سالهای قبل «جهش تولید»، و «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» دید.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه مجلس شورای اسلامی و دولت با تدوین و تصویب قانون «جهش تولید دانش بنیان» پیشاپیش به استقبال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین رفته اند اظهار داشت: تحقق هدف «دوبرابری تعداد شرکت های دانش بنیان» امسال بدون تخطی از استانداردهای دانش بنیانی و پول پاشی دست یافتنی است، اما الزاماتی دارد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این الزامات و راه حل ها اظهار داشت: «ترویج و آگاهی بخشی به هسته ها و شرکت های فناور مستعد دانش بنیانی»، «تسهیل پروسه ارزیابی شرکت های متقاضی دانش بنیانی»، «توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشگاه ها» و «توسعه زیست بوم نوآوری شرکت های بزرگ» از با اهمیت ترین الزامات افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان در کوتاه مدت هستند.
ضرورت ترویج و آگاهی بخشی به هسته ها و شرکت های فناور مستعد دانش بنیانی
ملکی فر درباره «ترویج و آگاهی بخشی به هسته ها و شرکت های فناور مستعد دانش بنیانی» اظهار داشت: پژوهشگران و فناوران، هسته های فناور، و شرکت های فناور زیادی در سراسر کشور داریم که تقریباً تمام شرایط و معیارهای اصلی دانش بنیانی را دارند، اما به دلیل عدم آگاهی از مواهب قانون دانش بنیان یا ناآشنایی با فرایندها و روال های اداری، برای دانش بنیانی اقدام نکرده اند. خصوصاً مراکز رشد و پارک های فناوری می توانند در این حوزه اقدامات مؤثری انجام دهند.
وی درباب «تسهیل پروسه ارزیابی شرکت های متقاضی دانش بنیانی» اظهار داشت: پروسه ارزیابی شرکت های دانش بنیان که بطور متمرکز توسط مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود، هم اکنون حدود ۳ ماه طول می کشد و نیازمند تکمیل کاربرگ های تخصصی توسط شرکتها است. البته مرکز شرکت های دانش بنیان از زمستان ۱۴۰۰ مشغول بازبینی و بازمهندسی فرآیندهای ارزیابی شرکت های متقاضی است و می کوشد این پروسه را به یک ماه کم کند. اگر این فرایندها تسهیل و تسریع شود، تعداد متقاضیان و متعاقباً تعداد شرکت های دانش بنیان افزایش خواهد داشت.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد: اما راه حل اساسی تر افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان، تقویت زیست بوم کارآفرینی دانشگاه های کشور است. مخزن اصلی نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، دانشگاه ها هستند. جوانان بهترین سالهای عمر خودرا در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا در دانشگاه ها می گذرانند. دانشگاه می تواند در شکل بخشیدن به مسیر حرفه ای دانش جویان، تقویت مهارت های حرفه ای آنان و آماده تر شدن آنها برای کارآفرینی مؤثر باشد.
ملکی فر افزود: نکته مهم که به طور معمول فراموش می شود این است که ما فقط به کارآفرین نیاز نداریم و توسعه خیلی از شرکت های دانش بنیان موجود، مستلزم جذب کارکنان توانمند است. پس دانشگاه ها بجز مهارت های کارآفرینی، باید تقویت مهارت های حرفه ای و شغلی را نیز جدی تر دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه صنعتی شریف، تجارب خوبی در حوزه ایجاد زیست بوم کارآفرینی دارند اظهار داشت: دانشگاه شریف طی ۲۰ سال قبل با اقدامات مستمر و هدفمند توانسته است یک زیست بوم کارآفرینی در جوار خود شکل دهد که اینک پذیرای حدود ۵۰۰ شرکت دانش بنیان، فناور و استارت آپ است. در ناحیه نوآوری شریف، طیف کثیری از بازیگران زیست بوم نوآوری، از مرکز رشد و پارک فناوری تا شتابدهنده، صندوق پژوهش و فناوری، سرمایه گذار جسورانه، کارگزار تجاری سازی و امثال آن وجود دارد و بطور خلاصه، جهاز کارآفرینی یک جا جمع شده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: زیست بوم های کارآفرینی دانشگاهی کارکردهای مختلفی دارند، از الهام بخشی و تقویت امید و اعتماد به نفس دانشجویان گرفته تا آموزش و مشاوره و تامین سرمایه اولیه لازم برای ایجاد یک کسب وکار.
وی اشاره کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امسال می تواند با کمک معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به تکثیر این تجارب در سایر دانشگاه ها کمک نماید.
توسعه زیست بوم نوآوری شرکت های بزرگ
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به نقش شرکت های بزرگ و صنعتی در توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: همکاری شرکت های بزرگ کشور مانند پتروشیمی ها، بانک ها، بیمه ها، اپراتورهای مخابراتی و امثال آنها با فناوران کشور می تواند یک همکاری برنده_برنده باشد که به شکل گیری شرکت های دانش بنیان جدید منجر می شود. اغلب شرکت های بزرگ جهان برای حفظ مزیت رقابتی خود به نوآوری باز روی آورده اند و با ایجاد مرکز نوآوری، شتابدهنده یا سرمایه گذاری جسورانه شرکتی، توان توسعه فناوری و نوآوری خودرا دوچندان می کنند.
وی اظهار داشت: در ایران نیز آگاهی بخشی و تشویق شرکت های بزرگ صنعتی به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری فناورانه با کوچکترها در قالب های مختلف، همچون مشارکت در تامین سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری یا صندوق های جسورانه بورسی می تواند در توسعه کیفی و کمی شرکت های دانش بنیان مؤثر باشد.
ملکی فر با اشاره به اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی در امتداد افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: یکی از الگوهای شکل گیری شرکت های دانش بنیان، جذب هسته های فناور و استارت آپ ها در شتابدهنده ها و همکاری با آنها است.
تلاش برای اتصال شتابدهنده های دانش بنیانی به دانشگاه ها
وی اظهار داشت: ما در صندوق نوآوری خدمات مختلفی برای شتابدهنده های دانش بنیان طراحی و عملیاتی کرده ایم و امسال بیش از پیش تلاش می نماییم شتابدهنده ها را به دانشگاه ها متصل نماییم. به نظر می آید هم اکنون بخش اعظم دانشجویان ما با سازوکارهای کارآفرینی آشنا نیستند و از طرفی، خیلی از شتابدهنده ها نیز نتوانسته اند آن طور که باید و شاید خودرا به دانشجویان مستعد معرفی کنند. شتابدهنده های دانش بنیان می توانند سرمایه بذری مورد نیاز برای رشد استارت آپ های خودرا در قالب تسهیلات قرض الحسنه یا سرمایه جسورانه از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت نمایند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه این راه حل ها به ایجاد شرکت های دانش بنیان واقعی و بدون تخطی از استانداردهای دانش بنیانی منجر می شود، اضافه کرد: طرح جهش تولید دانش‎ بنیان که اینک آخرین مراحل تصویب خودرا می گذراند نیز نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد دانش بنیان کشور خواهد بود و نقش مؤثری در افزایش نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی اظهار داشت: این قانون که تدوین و تصویب آن از سال جهش تولید شروع شد، یک بسته سیاستی متنوع و چندبعدی است که از حفظ و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان، تا تامین مالی و حتی مسائل حقوقی و فضای استقرار آنها را پوشش می دهد. قانون جهش تولید دانش بنیان که با مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و کارشناسان دولت تدوین شده است، بخش خوبی از خلاءهای قانونی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را می پوشاند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: البته یکی از الزامات مهم توسعه شرکت های دانش بنیان و افزایش نقش آنها در اقتصاد کشور، تامین مالی آنها با ابزارهای مناسب می باشد و پس افزایش سریع سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اهمیت زیادی دارد. تعداد شرکت های دانش بنیان ما به بالای ۶۶۰۰ شرکت رسیده است که خیلی از آنها شرکت های بزرگی هستند و نیازهای مالی بزرگی دارند. سرمایه ۲۶۰۰ میلیارد تومانی صندوق جوابگوی پشتیبانی همه جانبه و اثربخش از رشد این شرکتها نیست و همانطور که در قانون جهش تولید دانش بنیان نیز پیش بینی شده است، سرمایه صندوق حتما باید حداقل به دو برابر افزایش یابد.


منبع:

1401/01/30
12:47:31
0.0 / 5
624
تگهای شتابدهنده های دانش بنیانی به دانشگاهها وصل می شوند: آموزش , اپراتورها , استاندارد , بازی
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
لینک دوستان بیست و یكم
بیست و یکم