آرشیو مطالب : آنتی ویروس


نحوه کار کیف پول های کاردانو

نحوه کار کیف پول های کاردانو
با سرپرستی دانشمند ایرانی دانشگاه فناوری میشیگان صورت گرفت

بررسی تعامل میان ویروس و سلول با كمك ابزارهای ریزسیال

بررسی تعامل میان ویروس و سلول با كمك ابزارهای ریزسیال
در گزارش بیست و یكم اعلام شد؛

اجرای پروژه های كرونایی گیاهی

اجرای پروژه های كرونایی گیاهی
گزارش فناوری مهر؛

تا تولید واكسن واقعی كرونا چقدر فاصله داریم

تا تولید واكسن واقعی كرونا چقدر فاصله داریم
قرن بیست و یکم