با حضور دبیران ستادهای اقتصاد دانش بنیان؛

پیش نویس سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور بررسی گردید

پیش نویس سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور بررسی گردید

بیست و یکم: نشست بررسی پیش نویس سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور به همت معاونت سیاست گذاری و توسعه و با حضور برخی دبیران ستادهای توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی بررسی گردید.به گزارش بیست و یکم به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پیرو جلسات قبلی دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان که ویرایش محتوایی و نحوه ترکیب مطالب و موضوعات پیش نویس سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور را در جمع نمایندگان دستگاه های اجرائی به بحث گذاشته بود، اینبار این اصلاحات را با خود اهالی معاونت علمی به بررسی گذاشت.
ندر این جلسه برخی دبیران ستادهای توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان و دیگر بخش های معاونت علمی شامل معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان، معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان و نمایندگانی از بنیاد ملی نخبگان، پارک علم و فناوری پردیس و... حضور داشتند.
سید سعید منجم زاده، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در بحث خود کوشید تا شمائی کلی از محوری های پیش نویس سند ارائه نماید.
از این رو، نخست به چالش های سد راه دانش بنیان شدن اقتصاد اشاره نمود و نبود ساختارهای کلان و فرابخشی حامی دانش بنیان شدن اقتصاد، تعارضات جدی بین بخش های سنتی و حوزه های نوین دانشی، فقدان زیرساخت های دانشی حامی توسعه دانش بنیان اقتصاد، تشویق خام فروشی و پیچیدگی پایین اقتصاد، نااطمینانی از جریان منابع مالی و قانونی توسعه دانش بنیان شدن اقتصاد، تقلیل مفهوم اقتصاد دانش بنیان به شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، تمرکز دستگاه های اجرائی مسئول بخش بر خدمت رسانی و تامین و برخورد منفعلانه در مقابل توسعه فناوری های تحول آفرین، نوظهور و مبتنی بر آینده نگاری را همچون این چالش ها دانست.
چهار لایه نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور
منجم زاده در ادامه به چهار لایه نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور اشاره نمود و «ارتقای بنیان توسعه ای: موضوعات راهبردی در محیط اقتصاد کلان و فرابخشی»، «ارتقای بنیان توسعه ای: موضوعات راهبردی در نظام تنظیم گری حکمرانی دانش بنیان شدن اقتصاد»، «موضوعات محوری نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور شامل ارتقای نظام تست و آزمون، ارتقای توانمندی سرمایه انسانی و ارتقای فرهنگ دانش بنیانی اقتصاد» و نهایتاً پیامدها و دستاوردها عملیاتی شدن دانش بنیان شدن اقتصاد در این چهار لایه نشاند.
به گفته او از مهم ترین اثرات نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور، کاهش وابستگی بوسیله ارتقای داخلی سازی محصولات دانش بنیان، کارآفرینی و اشتغال زایی برای نخبگان و صیانت از سرمایه انسانی کشور، افزایش راندمان و ارتقای ارزش افزوده در زنجیره های صنعتی و معدنی، افزایش رقابت پذیری بین المللی و توسعه صادرات و کسب مرجعیت در فناوری های محوری است.
دستاوردها نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور
وی همین طور در ادامه بر دستاوردهای این نقشه راه هم متمرکز شد و اشاره کرد: کاهش ارزبری اقلام راهبردی و وارداتی، افزایش تعداد، فروش و اشتغال دانش بنیان، افزایش سهم بخش کسب وکار از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، افزایش صادرات محصولات دانش بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و سرمایه گذاری خطرپذیر از دستاوردهای عملیاتی شدن این نقشه راه خواهد بود.
در ادامه هر یک حاضران کوشیدند تا به ارائه دیدگاه های خود درباب این سند بپردازند.
ارژنگ جوادی، قائم مقام ستاد اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی بر مشارکت شرکت های دانش بنیان در تدوین سند تاکید نمود.
نکته دیگری که از دید جوادی دور نماند، تفاوت نقشه راه با برنامه های کلان و نقشه راهبردی بود و در این راستا، اشاره کرد: نباید در تدوین سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور در دام کلی گویی ها بیافتیم.
محمد حسین متالهی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اعلان اینکه اقتصاد ما مبتنی بر منابع است و نه دانش اشاره کرد: مسأله ما در تدوین این سند باید ناظر به مولفه های کلان اقتصادی باشد چونکه هم اکنون اقتصاد ما نیاز مبرمی به دانش ندارد. نیاز امروز ما انجام اصلاحاتی است تا از رهگذر آن دانش به برگ برنده بازیگران عرصه اقتصادی بدل شود. از ین جهت، به باور او، دانش بنیان شدن اقتصاد در افقی پنج ساله آنگونه که در پیش نویس سند آمده است، برای تحقق به فرصت بیشتری نیاز دارد.
سید محمد مهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، اقلیم و محیط زیست ضمن بیان این نکته که اساسا ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان را مخاطب اصلی این سند می داند، اشاره کرد: در تدوین سند نقشه راه باید سه مولفه اساسی شامل این که «کجا هستیم؟»، « از چه مسیری؟» و «به کجا می رویم؟» را مدنظر داشته باشیم.
به گفته او، تعیین شاخص ها در تدوین این جنس از سندها یک ضرورت است و تجربه نشان داده است که عبارت های کلی مشابه آن چه در دیگر سندها طرح می شود، قابل پیگیری نیست و بخشهایی که دربردارنده شاخص و اعداد و ارقام اند، عملیاتی تر هستند.
وی همین طور اشاره کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم متولی خیلی از حوزه ها دولت و دستگاه های اجرائیست، بدین سبب نوشتن سند بدون در نظر گرفتن جایگاه دستگاه های اجرائی، تحقق آنرا با مشکل مواجه می کند.
زمانیان، دبیر ستاد انرژی هم اسناد بالادستی، تعریف وضعیت موجود و هدف گذاری برای آینده را سه مولفه اساسی در تدوین سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد دید و اظهار داشت: در بخش اسناد بالادستی و ترسیم وضعیت موجود که البته در تعریف آن نیازمند مجهز شدن به رویکرد های لطمه شناسانه هستیم، مشکلی نداریم اما هدف گذاری برای آینده مسأله ای نیست که معاونت علمی به تنهایی بتواند صورت بندی ای از آن ارائه کند کار معاونت علمی سیاستگذاری کلی است پس شاید بهتر باشد که در تدوین نقشه راه هر وزارتخانه را به خود آنها بسپاریم.
مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم هم به ضرورت هویت سازی از مفهوم اقتصاد دانش بنیان اشاره نمود و در این جهت به تجربه کشور عربستان ارجاع داد و اظهار داشت: عربستان این الگو سازی را انجام داد و بااستفاده از لایه تصویرسازی، توانست چشم انداز و افق پیش روی کشورش را برای مردم به امری هویتی بدل کند و این نکته ای است که ما از آن غفلت کرده ایم و هیچ چشم اندازی از این مفهوم کلیدی (اقتصاد دانش بنیان) در امروز و الان جامعه ایرانی و اسلامی مان به مردم ارائه نکرده ایم.
نکته ای که تقریباً بیشتر حاضرین برآن متفق القول بودند ضرورت افزودن تعاریف برخی کلیدواژه ها پربسامد در سند شامل «اقتصاد دانش بنیان»، «شرکت های دانش بنیان»، «اکوسیستم نوآوری» و... است تا متولیان و مسئولینی که در وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی عملیاتی سازی سند را در دستور کار خود دارند، بتوانند به درک جامع، شامل و البته مشخصی از این مفاهیم برسند و در نتیجه آن بتوان به یک وحدت رویه در عملیاتی کردن این سند رسید.
همچنین، حذر از رویکرد سفارش محور، حذف عناوینی که اساسا مسأله اکوسیستم فناوری نبوده و نیست و حذف موارد فسادآمیز از دیگر مطالبی بود که از طرف حاضرین در این نشست طرح شد.

1403/01/28
08:39:57
0.0 / 5
241
تگهای پیش نویس سند نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد کشور بررسی گردید: بازی , تولید , دانش بنیان , دستگاه
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
لینک دوستان بیست و یكم
بیست و یکم