معاون نوآوری صندوق نوآوری و شكوفایی؛

رشد سرمایه صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان عقب افتاد

رشد سرمایه صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان عقب افتاد

به گزارش بیست و یکم، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه رشد سرمایه صندوق نوآوری از رشد دانش بنیانها عقب افتاده است، اظهار داشت: سهم ۵ درصدی دانش بنیان ها در اقتصاد کشور منوط به افزایش سرمایه صندوق است.دکتر سیاوش ملکی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: در قانون پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان که سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید، به ایجاد صندوقی با سرمایه ۳ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان تاکید گردیده است.
وی با اشاره به اینکه در این قانون ذکر شده که این مبلغ طی ۳ سال به صندوق تزریق شود، اظهار داشت: همینطور مقرر شد بعد از سال سوم نیز، هر سال معادل نیم درصد بودجه عمومی دولت بعنوان سرمایه به این صندوق تخصیص پیدا کند. در زمان نگارش این قانون، دلار حدود هزار تومان بود و معماران قانون دانش بنیان یک صندوق ۳ میلیارد دلاری را پایه گذاری کردند.
معاون نوآوری صندوق نوآوری افزود: اما در زمان تزریق سرمایه به صندوق، دلار به حدود ۳ هزار تومان رسید و سرمایه صندوق حدود یک میلیارد دلار بود. حتی آن زمان، وضعیت صندوق از لحاظ سرمایه اولیه مناسب بود، چون در خیلی از کشورهای دنیا هنوز یک صندوق دولتی یا عمومی در این ابعاد برای تأمین مالی کسب وکارهای فناور و نوآور وجود نداشت.
به گفته معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، اختصاص معادل یک میلیارد دلار سرمایه به تأمین مالی دانش بنیان ها در آن سال ها، گامی بلند و آینده نگرانه بود، چونکه معماران قانون دانش بنیان باور داشتند که در آینده، شرکتهای دانش بنیان باید به یک بازیگر مهم اقتصاد کشور بدل شوند.
ملکی فر تصریح کرد: در عمل از سال ۹۳ تا ۹۶ و ظرف ۴ سال ۲۶۲۲ میلیارد تومان سرمایه در اختیار صندوق نوآوری قرار گرفت.
ضرورت رشد سرمایه صندوق نوآوری با رشد دانش بنیان ها
وی با تکیه بر این که باید صندوق نوآوری و شکوفایی همپای دانش بنیان ها رشد می کرد، اظهار داشت: مطابق قانون باید سالانه نیم درصد بودجه عمومی به صندوق تخصیص پیدا می کرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. ضمن آنکه همان سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومانی هم به صورت کامل در اختیار صندوق قرار نگرفت.
به گفته ملکی فر، در طول سال هایی که از تصویب قانون دانش بنیان می گذرد، دانش بنیان ها یک لحظه از رشد نایستادند و پیوسته از نظر کمی و کیفی رشد کردند، به صورتی که حالا بیشتر از ۸ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالند و مجموع فروش آنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: برآورد ما برای فروش شرکتهای دانش بنیان در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۰۰ و ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است.
یک صندوق ۲۶۰۰ میلیارد تومانی نمی تواند جثه ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دانش بنیان را به دوش بکشد
وی با اشاره به اینکه یکی از سنجه های تأمین مالی شرکتهای نسبتاً بالغ، فروش آنها است، اظهار داشت: آشکار است که یک صندوق ۲۶۰۰ میلیارد تومانی نمی تواند جثه ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دانش بنیان را به دوش بکشد.
وی ضمن اشاره به این که شرکتهای دانش بنیان رشد کرده اند، اما سرمایه صندوق رشدی نداشته است، اظهار داشت: دست کم ۳ سال است که سرمایه صندوق نوآوری از رشد شرکتهای دانش بنیان عقب افتاده است و این عقب افتادگی باید جبران شود.
به گفته ملکی فر، سال قبل مقام معظم رهبری در دیدار سالانه خود با نخبگان اشاره کردند که سهم شرکتهای دانش بنیان از اقتصاد کشور به حدود یک درصد رسیده است و این عدد باید طی ۵ سال آینده به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
وی افزود: تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور درحال رشد است و اگر قرار باشد سهم یک درصدی دانش بنیان ها از آن ظرف به ۵ درصد افزایش یابد، حتما باید بنیه مالی آنها هم تقویت شود.
وی تصریح کرد: اگر اقتصاد کشور با نرخی که در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده رشد کند، شرکتهای دانش بنیان باید در سال ۱۴۰۶، حدود ۱، ۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشند تا بتوانیم بگوییم ۵ درصد در تولید ناخالص داخلی تاثیر دارند.
ملکی فر تصریح کرد: معمولا شرکت ها به منظور تأمین سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری های جدید خود تا ۳۰ درصد فروش شان احتیاج به منابع مالی جدید دارند. اگر فرض نماییم صندوق نوآوری و شکوفایی ۳۰ درصد از بار تأمین مالی دانش بنیان ها در آن سال را بر دوش خواهد داشت، با در نظر گرفتن ضریب اهرمی خدمات مالی صندوق، آنگاه سرمایه صندوق در سال ۱۴۰۶ باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد تا بتواند توسعه شرکتهای دانش بنیان را پشتیبانی کند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با موافقت رئیس جمهور و تصویب هیأت امنای صندوق مقرر شد سرمایه صندوق تا سال ۱۴۰۶ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد منابع این افزایش سرمایه افزود: یکی از منابع این افزایش سرمایه، همان سهم نیم درصدی صندوق از بودجه عمومی دولت می باشد که در قانون دانش بنیان (مصوب ۱۳۸۹) بر آن تاکید گردیده است. با عنایت به بودجه عمومی سال ۱۴۰۲، این عدد در سال آینده به بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
وی افزود: اگر این میزان به صندوق اختصاص پیدا کند، گشایشی جدی در تأمین مالی دانش بنیان ها ایجاد خواهد نمود.
ملکی فر تصریح کرد: همینطور در مواد ۳ و ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان که سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دو منبع مهم برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری پیشبینی شده است؛ نخست حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و دوم دریافت مالیات از صادرات کالاهای واسطه ای نیمه خام.
معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد: تبدیل شدن ایران به یک اقتصاد دانش بنیان به معنای سهم معنادار توسعه و تجاری سازی فناوری در اقتصاد کشور است و اساسا شرکتهای دانش بنیان در این حوزه نقش جدی دارند.
وی با اشاره به اینکه رقابت برای توسعه اقتصاد دانش بنیان چند سالی است که به منطقه ما و همسایگان ما هم تسری یافته است و شاهد سرمایه گذاری های جدی کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس در حوزه فناوری و نوآوری هستیم اظهار داشت: این روزها که بودجه سال ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، امیدواریم نمایندگان مجلس با افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، زمینه پشتیبانی بهتر صندوق از رشد شرکتهای دانش بنیان را فراهم سازند.
ملکی فر اضافه کرد: در سالهای اخیر صندوق به رغم محدودیت سرمایه کوشیده است با جلب مشارکت سایر نهادهای تأمین مالی و بخصوص بانک ها، گامهای مؤثری در زمینه تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان بردارد.

1401/11/23
14:56:23
0.0 / 5
447
تگهای رشد سرمایه صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان عقب افتاد: بازی , تولید , حقوق , خدمات
این مطلب بیست و یکم را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
لینک دوستان بیست و یكم
بیست و یکم