آرشیو مطالب : كامپیوتر

مدل كامپیوتری راز مقاومت كاج ها در مقابل خشكسالی را كشف كرد

مدل كامپیوتری راز مقاومت كاج ها در مقابل خشكسالی را كشف كرد

مارس 2020 بالاخره راه افتاد

مارس 2020 بالاخره راه افتاد

پستانداران اولیه صداها را چگونه می شنیدند؟

پستانداران اولیه صداها را چگونه می شنیدند؟

اپل میزبان ترامپ خواهد بود

اپل میزبان ترامپ خواهد بود

كشف ماده ای طبیعی كه كیفیت اسپرم را بهبود می بخشد

كشف ماده ای طبیعی كه كیفیت اسپرم را بهبود می بخشد
لینک دوستان بیست و یكم