مطالب بیست و یكم

با تلاش پژوهشگران آمریكایی صورت گرفت

ابداع دریچه مصنوعی قلب كه خویش را با سن بیمار تطبیق می دهد

ابداع دریچه مصنوعی قلب كه خویش را با سن بیمار تطبیق می دهد

آژانس فضایی اروپا به دنبال ۲۰ داوطلب برای آزمایش غوطه وری روی آنها

آژانس فضایی اروپا به دنبال ۲۰ داوطلب برای آزمایش غوطه وری روی آنها
با تولید نوعی پوسته شفاف؛

ركورد جهانی تبدیل انرژی خورشیدی به برق شكسته شد

ركورد جهانی تبدیل انرژی خورشیدی به برق شكسته شد

ژاپنی ها یك پوست مصنوعی ساختند كه درد را حس می كند

ژاپنی ها یك پوست مصنوعی ساختند كه درد را حس می كند

دانشمند كانادایی مدعی ساخت قرص درمان قلب شكسته شد

دانشمند كانادایی مدعی ساخت قرص درمان قلب شكسته شد
در یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

تولید 20 رقم گیاه سردسیری با كشت بافت گیاهی

تولید 20 رقم گیاه سردسیری با كشت بافت گیاهی

كرسی های خالی پاكستان در 14 دانشگاه خارجی

كرسی های خالی پاكستان در 14 دانشگاه خارجی

وصله ای برای ترمیم قلب ساخته شد

وصله ای برای ترمیم قلب ساخته شد
با همكاری پژوهشگر ایرانی صورت گرفت

درمان زخم های مزمن دیابتی با یك بانداژ جدید

درمان زخم های مزمن دیابتی با یك بانداژ جدید

تصویری جدید از فضانوردان باقی مانده در فضا

تصویری جدید از فضانوردان باقی مانده در فضا
لینک دوستان بیست و یكم