آرشیو مطالب : محقق

دانشمند كانادایی مدعی ساخت قرص درمان قلب شكسته شد

دانشمند كانادایی مدعی ساخت قرص درمان قلب شكسته شد

وصله ای برای ترمیم قلب ساخته شد

وصله ای برای ترمیم قلب ساخته شد

كهكشانی كه بدون علت جوان مرگ شد!

كهكشانی كه بدون علت جوان مرگ شد!
محققان دانشگاه استنفورد پیشنهاد كردند

مبارزه با آتش سوزی استرالیا با آتش!

مبارزه با آتش سوزی استرالیا با آتش!

كاهش هزینه تولید نفت با افزودنی نانو

كاهش هزینه تولید نفت با افزودنی نانو

تصویر فضایی دریای خزر در بین برترین تصاویر فضایی هفته گذشته

تصویر فضایی دریای خزر در بین برترین تصاویر فضایی هفته گذشته

محاسبه جرم كهكشان شیری ممكن شد

محاسبه جرم كهكشان شیری ممكن شد

بلندترین درخت جنگل آمازون شناسایی شد

بلندترین درخت جنگل آمازون شناسایی شد
بسته اخبار علم و فناوری؛

ویدئو

ویدئو

استفاده از حیوانات دریایی جهت بررسی وضعیت اقیانوس ها

استفاده از حیوانات دریایی جهت بررسی وضعیت اقیانوس ها

صداهای عجیب طوفان ها می تواند به پیشبینی گردباد كمك نماید

صداهای عجیب طوفان ها می تواند به پیشبینی گردباد كمك نماید

ناسا محفظه ۴۰ سال دست نخورده را باز كرد

ناسا محفظه ۴۰ سال دست نخورده را باز كرد

تنها وجود آب نشانه حیات فرازمینی نیست

تنها وجود آب نشانه حیات فرازمینی نیست

سیستم لنفاوی در رویش مو تاثیر دارد

سیستم لنفاوی در رویش مو تاثیر دارد

سنگی كه سیاره كوتوله است، نه سیارك

سنگی كه سیاره كوتوله است، نه سیارك
لینک دوستان بیست و یكم