آرشیو مطالب : حافظه

مولكول هایی كه با رشد مغزی نوزادان نارس در ارتباط هستند

مولكول هایی كه با رشد مغزی نوزادان نارس در ارتباط هستند

رومیزی كه دستور غذا پیشنهاد می دهد

رومیزی كه دستور غذا پیشنهاد می دهد

دستیابی به كامپیوتر های كوچك با ابداع یك سوئیچ تك مولكولی

دستیابی به كامپیوتر های كوچك با ابداع یك سوئیچ تك مولكولی

مولكول های مصنوعی مغز موش را ترمیم كردند

مولكول های مصنوعی مغز موش را ترمیم كردند
توسط محققان كشور به نتیجه رسید؛

ساخت دستگاه ثبت سطح اكسیژن مغز حین عمل جراحی

ساخت دستگاه ثبت سطح اكسیژن مغز حین عمل جراحی

تركیبی كه می تواند سرعت پیری را كم كند

تركیبی كه می تواند سرعت پیری را كم كند

چرا كروناویروس از مردان بیشتر تلفات می گیرد؟

چرا كروناویروس از مردان بیشتر تلفات می گیرد؟
لینک دوستان بیست و یكم
قرن بیست و یکم