آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

توسط محققان رویان در حال اجراست؛

آخرین وضعیت درمان بیماری های كلیوی با سلول بنیادی در كشور

آخرین وضعیت درمان بیماری های كلیوی با سلول بنیادی در كشور
پژوهشگران استرالیایی:

با ورزش كردن خطر آپنه خواب را كاهش دهید

با ورزش كردن خطر آپنه خواب را كاهش دهید
پژوهشگران كره جنوبی ابداع كردند

پلاستیك قابل بازیافتی كه در مقابل شعله مقاوم است

پلاستیك قابل بازیافتی كه در مقابل شعله مقاوم است

آزمایش موفقیت آمیز یك داروی سرطان

آزمایش موفقیت آمیز یك داروی سرطان

نتایج امیدبخش برای واكسن سرطان

نتایج امیدبخش برای واكسن سرطان

اپل واچ جدید بر شستشوی دست ها نظارت می كند

اپل واچ جدید بر شستشوی دست ها نظارت می كند

كارگاه صادرات عملیاتی در سال ۲۰۲۰ در حوزه فناوری

كارگاه صادرات عملیاتی در سال ۲۰۲۰ در حوزه فناوری

حقایقی جدید درباره شراره های خورشیدی

حقایقی جدید درباره شراره های خورشیدی

تولید سریع واكسن های ارزان با باكتری راكتورهای هسته ای

تولید سریع واكسن های ارزان با باكتری راكتورهای هسته ای
توسط محققان كشور صورت گرفت؛

تولید زخم پوش ضدمیكروبی و ضد سرطان

تولید زخم پوش ضدمیكروبی و ضد سرطان
لینک دوستان بیست و یكم