آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

در یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

تولید 20 رقم گیاه سردسیری با كشت بافت گیاهی

تولید 20 رقم گیاه سردسیری با كشت بافت گیاهی

كرسی های خالی پاكستان در 14 دانشگاه خارجی

كرسی های خالی پاكستان در 14 دانشگاه خارجی

وصله ای برای ترمیم قلب ساخته شد

وصله ای برای ترمیم قلب ساخته شد
با همكاری پژوهشگر ایرانی صورت گرفت

درمان زخم های مزمن دیابتی با یك بانداژ جدید

درمان زخم های مزمن دیابتی با یك بانداژ جدید

تصویری جدید از فضانوردان باقی مانده در فضا

تصویری جدید از فضانوردان باقی مانده در فضا

انجام موفقیت آمیز یك عمل جراحی فوق میكروسكوپی با یك ربات

انجام موفقیت آمیز یك عمل جراحی فوق میكروسكوپی با یك ربات

یك ربات در یك دكل نفتی مشغول به كار می شود

یك ربات در یك دكل نفتی مشغول به كار می شود

تجزیه گازهای گلخانه ای با نانوكاتالیست ها

تجزیه گازهای گلخانه ای با نانوكاتالیست ها

معمای 120 ساله ایجاد پیوند كربن-كربن بالاخره حل شد

معمای 120 ساله ایجاد پیوند كربن-كربن بالاخره حل شد

دعوت از نخبگان و دانش بنیان ها برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن

دعوت از نخبگان و دانش بنیان ها برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن
لینک دوستان بیست و یكم