آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

پیشبینی چندین بیماری تنها با یك نمونه گیری خونی

پیشبینی چندین بیماری تنها با یك نمونه گیری خونی
با كمك هوش مصنوعی؛

آزمایش خون ریسك مبتلاشدن به دیابت را پیش بینی می كند

آزمایش خون ریسك مبتلاشدن به دیابت را پیش بینی می كند

استفاده از حیوانات دریایی جهت بررسی وضعیت اقیانوس ها

استفاده از حیوانات دریایی جهت بررسی وضعیت اقیانوس ها
نیازی به پیاده شدن از ماشین نیست؛

سیستم رباتیكی كه بنزین می زند

سیستم رباتیكی كه بنزین می زند

نمایشگرهای حافظ محیط زیست

نمایشگرهای حافظ محیط زیست

6 راه برای حل معضل آلودگی هوا

6 راه برای حل معضل آلودگی هوا

صداهای عجیب طوفان ها می تواند به پیشبینی گردباد كمك نماید

صداهای عجیب طوفان ها می تواند به پیشبینی گردباد كمك نماید

نوآورترین شهرهای جهان مشخص شدند

نوآورترین شهرهای جهان مشخص شدند
با تلاش پژوهشگران چینی صورت گرفت

كشف سیاه چاله غیر ممكن در راه شیری!

كشف سیاه چاله غیر ممكن در راه شیری!
با دسترسی آسان و ارزان؛

صنایع فولاد از نسوزهای نانویی ایرانی استفاده می نمایند

صنایع فولاد از نسوزهای نانویی ایرانی استفاده می نمایند
لینک دوستان بیست و یكم