آرشیو مطالب : محصولات

با انرژی خورشیدی ؛

ربات هوشمند كشاورزی را متحول می كند

ربات هوشمند كشاورزی را متحول می كند

عطر با بوی سیاره مشتری ساخته شد

عطر با بوی سیاره مشتری ساخته شد

دزدگیر فروشگاهی

دزدگیر فروشگاهی

96 اختراع ایرانی ثبت بین المللی شد

96 اختراع ایرانی ثبت بین المللی شد

هوش مصنوعی را مخترع نمی دانیم!

هوش مصنوعی را مخترع نمی دانیم!
از جنس نانوذرات؛

چسب قوی سازگار با محیط زیست به بازار آمد

چسب قوی سازگار با محیط زیست به بازار آمد

93 اختراع ثبت بین المللی شد

93 اختراع ثبت بین المللی شد

تراكتور خودران طراحی شد

تراكتور خودران طراحی شد
رئیس هیأت مدیره یك شركت دانش بنیان:

روند بیماری ای ال اس با داروی ساخت داخل كند می شود

روند بیماری ای ال اس با داروی ساخت داخل كند می شود
با افزایش لیست سیاه؛

مشاور كاخ سفید به دنبال تحریم شركت های چینی

مشاور كاخ سفید به دنبال تحریم شركت های چینی
وزیر نیرو خبر داد:

برای كاهش فلزات سنگین آب از فناوری نانو استفاده كردیم

برای كاهش فلزات سنگین آب از فناوری نانو استفاده كردیم
لینک دوستان بیست و یكم